Quickscan & strategisch document

Quickscan om te mee beginnen

Voor je van start gaat met een consultancyovereenkomst is het handig om eerst even te kijken waar je op dit moment staat en wat eventueel de mogelijkheden zijn voor je online business. Daartoe heb ik een tweetal ‘producten’ ontwikkeld waarvan de Quickscan het startpunt is. Met een Quickscan weet u snel waar u aan toe bent en waar quick wins te behalen vallenOm te beginnen de Quickscan. Hierbij kijk ik naar de huidige website zoals die is, wat met kleine aanpassingen beter kan en of er door simpelweg anders met zaken om te gaan positieve effecten bereikt kunnen worden.

Een stap verder is een strategisch online document. Daarbij kijk ik, nog steeds uitgaande van de huidige website, welke mogelijkheden er liggen. De aanpassingen aan de website zijn daarbij groter en ook het hele socialmedialandschap wordt erin meegenomen. Maar zoals ik al bij consultancy schreef, ik blijf uitgaan van het haalbare, zowel organisatorisch als financieel.

Daarna komt het consultancytraject waarbij ik eerst uitgebreid stil sta bij de wensen en de behoeften van de ondernemer gekoppeld aan de organisatorische mogelijkheden. Daar vloeit een functionele en technische beschrijving uit voort. Het voordeel van dergelijke documenten is dat men daarmee gericht een websitebouwer kan benaderen. Zonder een dergelijk document krijg je offertes die niet met elkaar te vergelijken zijn.

Die offertes bekijken we samen en wederom beslis niet ik, maar de ondernemer. Ik maak inzichtelijk welke consequenties bepaalde keuzes hebben.

Is de opdracht eenmaal uitgezet, dan zal ik elke stap verder begeleiden, gevraagd, maar vooral ook ongevraagd adviseren en kritisch meekijken met de uitvoering. Op die manier krijgt de opdrachtgever niet alleen exact wat hij of zij vroeg, maar vaak nog meer; en zonder meerprijs!

Deel dit artikel met je volgers/ vrienden